Företagsbeskrivning

LL Geoteknik AB är ett konsultföretag med huvudsaklig inriktning på fältarbeten inom geoteknik och miljöteknik. Företaget grundades 2004 av Lars Lind, då som enskild firma. 2008 ombildades företaget till ett aktiebolag.

I slutet av 2010 utökade LL Geoteknik AB maskinparken med en ny borrbandvagn från Ingenjörfirman Geotech AB typ, Geotech 504. Denna maskin används huvudsakligen vid våra fältarbeten. Geotech 504 är en mellanstor borrbandvagn som kan utföra de flesta geotekniska sonderingsmetoder. Maskinen lämpar sig också mycket bra för miljöprovtagningar.

LL Geoteknik AB innehar resurser för geoteknisk borrning, miljöteknisk borrning, lab- och mätarbeten. Vid redovisning utnyttjas CAD-teknik (AutoCAD+GeoSuite).

Som ett mindre företag arbetar LL Geoteknik AB ständigt i nätverk med andra etablerade och kompetenta företag.

LL Geoteknik AB består av:
Lars Lind fälttekniker, miljövetenskap Malmö Högskola. Miljöundersökningar i fält.

LL Geoteknik AB har konsultansvarsförsäkring
LL Geoteknik AB innehar F-skattebevis