LL Geoteknik AB
specialister inom geoteknik och markmiljö

Om LL Geoteknik AB

LL Geoteknik AB arbetar med geoteknik och markmiljö. Företaget har egen fältutrusning och utför provtagning och de flesta sonderingsmetoder. Vi har gedigen erfarenhet och LL Geoteknik bildades 2004 av Lars Lind med mer än 20 års erfarenhet i branschen Vår filosofi är att utföra noggranna och korrekta markundersökningar. Vi är stolta över att arbeta med många återkommande kunder.  

Tjänster

Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar är en viktig del av bygg- och anläggningsprojekt då de ger information om jordens beskaffenhe. Vi utför provtagning och de flesta sonderingsmetoder i enlighet med gällande normer och standarder. Vi strävar alltid efter att ge högkvalitativa och tillförlitliga resultat för att säkerställa framgångsrika projekt. 

Miljötekniska fältundersökningar

Miljötekniska fältundersökningar, provtagning och installation av grundvattenrör är en viktig del av vår verksamhet. Vår utrustning lämpar sig mycket bra för att undersöka och kartlägga eventuella föroreningar utan att påverka omgivningarna onödigt mycket. Ofta kan vi kombinera undersökningarna så att vi utför geoteknik och miljöteknik vid samma tillfälle, en kostnadseffektivt lösning för våra kunder.

Mätteknik

Vi använder egen modern GPS-utrustning för att mäta in våra fältarbeten på ett noggrant och exakt sätt. Denna teknik ger oss även möjlighet att arbeta mer effektivt och kostnadseffektivt.

Kontroll av markradonhalt

Markradon är en radioaktiv gas som finns naturligt i jorden. Höga radonhalter kan orsaka hälsoproblem om den inte hålls under kontroll. Därför är det viktigt att kontrollera markradonhalten inför byggnation. Kontroll av markradon sker oftast i samband med den geotekniska undersökningen.

Övriga tjänster

LL Geoteknik utför även packningskontroller, schaktbottenbesiktningar och grundvattenmätningar.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå